Hus 2000 er en selvstændig forening, der har til formål at eje og udleje klublokaler.
Vi afholder generalforsamling en gang om året, hvor der vælges en bestyrelse. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. Stemmeberettiget er medlemmerne af Hus 2000 og to lejerepræsentanter fra Distrikt Fyn. Alle med en stemme. Indskudte beløb forrentes ikke, og ingen medlemmer kan få del i leje eller overskud.